Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

  • PANUI
  • Wananga I Cancelled

Wananga I Cancelled

14 Mar 2019 10:30 AM | Anonymous

Tena koutou,

Unfortunately due to low registrations we regret to inform you that the Ngāti Mākino Wānanga scheduled for this weekend (Saturday 15th March 2019) has been cancelled.

Please note the next Wānanga is scheduled for Saturday 15 June 2019.

Kia tau te mauri kia tatau katoa.

Nga mihi,

Ngāti Mākino Iwi Authority 

Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software