Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

  • PANUI
  • Te Arawa Fisheries Annual General Meeting

Te Arawa Fisheries Annual General Meeting

13 Mar 2019 11:38 AM | Anonymous

Te Arawa Fisheries Annual General Meeting

Date: 20 March 2019

Time: 6:00 p.m.

Venue: Tunohopu Marae, Ohinemutu, Rotorua

Annual report available on our website from 8 March 2019.

Address: Lakesyde Business Centre - Level 1, 1204 Whakaue Street, PO Box 1896, Rotorua

Phone: 07 349 3227

Email: info@tearawafisheries.maori.nz

Website: www.tearawafisheries.maori.nz 

Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software