Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

CONTACT US


Muriwai Ihakara

Tumuwhakarae

General Manager

 027 497 5057

muriwai@ngatimakino.co.nzGrant Ngatai

Kia Mākino Facilitator

022 459 9009

grant@ngatimakino.co.nzJohn Rapana

Aroturuki ā Rohe

022 709 3309

john@ngatimakino.co.nz


Cintina Miki

Poutuitui Whakakakau

027 235 9345

cintina@ngatimakino.co.nz
Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software