Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

NMIA Trustee Profiles

 Laurance Tamati (Chairperson)

 Hare Wiremu (Deputy Chairperson)

 Stewart Ngatai

 Margaret Williams

 New Trustee

Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software