Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

  • PANUI
  • NMIA Trustee Profiles

NMIA Trustee Profiles

 Laurance Tamati (Chairperson)

 Hare Wiremu (Deputy Chairperson)

 Stewart Ngatai

 Margaret Williams

 Teimana Awhimate  

Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software