Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

Trustee Election Nomination 2019

  • 31 May 2019
  • 10:00 AM
  • 22 Jun 2019
  • 5:00 PM
  • Rotorua

Registration is closed


Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software