Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

Ngati Makino Health Day & Wananga - 8th Feb 2020

  • 8 Feb 2020
  • Otamarakau Marae

Registration is closed

Kia ora Koutou,

Ngati Makino Iwi Authority will be hosting a dual event "Health Day and Wananga" on 8 February 2020 at Otamarakau Marae. Please hold this date, more details to follow in the new year. 

Meri Kirihimete, 

Ngati Makino Iwi Authority


Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software