Login to view or edit your profile

Log in

 Ngāti Mākino Iwi Authority

Upcoming events

  • 8 Feb 2020
  • Otamarakau Marae
  Register

  Kia ora Koutou,

  Ngati Makino Iwi Authority will be hosting a dual event "Health Day and Wananga" on 8 February 2020 at Otamarakau Marae. Please hold this date, more details to follow in the new year. 

  Meri Kirihimete, 

  Ngati Makino Iwi Authority


Insert your HTML code here

Ehara taku toa, i te toa taki tahi, Kātahi ko taku toa he toa taki tini ā Mākino.

Toitū te mana, Toitū te whenua, Toitū te Tangata, Toi tū te Mākinotanga

Powered by Wild Apricot Membership Software